مهد لاستیک توس


نام مدیر:
سید مرتضی اسلامی
email@example.com
051-36072928_05132493950-32493370-32493360-
051-36048398_051-32493380 (Fax)
mahdlastic_too@yahoo.com
mahdlastictoos.ir
1850

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع قطعات لاستیکی-پلیمری ومبدلهای حرارتی صفحه ای وبه صورت تخصصی قطعات لاستیکی و فلزی مربوط به مبدلهای حرارتی صفحه ای –گسکتها-صفحات لاستیکی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید