بین المللی توسعه و مهندسی پارس ( هلدینگ پیدکو )


نام مدیر:
دکتر مالک الهی
email@example.com
021-42691000
021-42691100 (Fax)
info@pideco.com
www.pideco.com
1713

شرح مختصری از فعالیت ها

هلدینگ بین المللی تـوسعه و مهندسی پـارس با حدود سه دهه تجربه موفق بعنوان یـک پیمانـکار عمـومی پیشرو و متعهد در اجرای طرح های کلان زیـربنایی در زمینه های مختلف صنایع بخصوص نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و نیرو است.


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید