بازرسی مهندسی دانش پیشرو اکسین


نام مدیر:
حسن شالباف
email@example.com
09166019732, 0611 3334232- داخلی 152
021- 89785068 (Fax)
dpo_awz@yahoo.com, info@dpoxin.ir
www.dpoxin.ir
3245

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه کلیه خدمات بازرسی مهندسی، بازرسی کالا، بازرسی از تجهیزات و خطوط لوله در حال سرویس، بازرسی رنگ و عایق، ضخامت سنجی، تست های غیر مخرب UT,VT,PT,MT، بازرسی جوش، تهیه WPS/POR خدمات مهندسی معکوس، متالوگرافی، تهیه نقشه صنعتی، اسپکتروسکوپی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید