طراحی مهندسی دراک پارسیان


نام مدیر:
رضا رضاپور
email@example.com
0711- 2270138
0711- 2270139 (Fax)
info@derakparsian.com
www.derakparsian.com
3189

شرح مختصری از فعالیت ها

استقرار سیستم مراقبت وضعیت تجهیزات دوار، برنامه ریزی و انجام تعمیرات پیشگیرانه دوره ای و اساسی تجهیزات، نصب، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری پمپ ها، کمپرسورها و توربوکمپرسورها و توربین های صنایع خصوصا نفت، گاز و پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید