تولیدی صنعتی دنا صنعت


نام مدیر:
خسرو باقری
email@example.com
(Fax)
info@dsy.ir
www.dsy.ir
2956

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده لوله و اتصالات پلی اتیلن


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید