صنایع شیمیایی بوشهر


نام مدیر:
فریدون شیخ الاسلامی
email@example.com
021- 88664010
021- 88879698 (Fax)
Fraidon_sheik@yahoo.com
www.kaharbushehr.ir
3155

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید و پخش رنگ های ساختمانی وصنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید