مشهد صدرا شرق


نام مدیر:
علی پیل زور طرقی
email@example.com
(Fax)
commercial@mashhadsadrashargh.com
www.mashhadsadrashargh.com
7122

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید لوله و اتصالات و مخازن فایبر گلاس (GRP, GRV, GRE) ،پروفیل های کامپوزیتی و خدمات مهندسی وابسته


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید