صنایع رنگ و رزین یشم


نام مدیر:
محمد عالی پور
email@example.com
021- 88065665
021- 88213967 (Fax)
info@yashm.co.ir
www.yashm.co.ir
4166

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع رنگ های صنعتی، رنگ های تعمیراتی اتومبیل، رنگ های ساختمانی، پوشش های چوب، رزین پلی استر غیراشباع و رزین های الکید


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید