صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز


نام مدیر:
محمد رضا موسوی اصفهانی
email@example.com
(Fax)
info@kimyagaran.com
www.kimyagaran.com
5919

شرح مختصری از فعالیت ها

اتوکسیلاتها شامل پلی اتیلن گلایکول ها، الکل های اتوکسیله، نوتیل فنل اتوکسیله، اسیدهای چرب اتوکسیله، روغن کرچک اتوکسیله، آمین های چرب اتوکسیله، استرهای اتوکسیله، گلیسیرن اتوکسیله و لانولین اتوکسیله، پروپیلن گلایکول ها، گلایکول اترها، محصولات فرموله شده و مترونیدازل


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید