شیمیایی صدف عسلویه


نام مدیر:
احمد جزایری
email@example.com
021- 88874322, 88878748
021- 88878749 (Fax)
info@sadafcc.com
www.sadafpetro.ir
11015

شرح مختصری از فعالیت ها

شرکت شیمیایی صدف با هدف تولید سالانه 136 هزارتن کائوچوی مصنوعی و با چشم انداز تامین خوراک برای بازارداخلی و جهانی در فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه واقع گردیده است . تولید اینشرکت SBR میباشد که نوعی پلیمر ازخانواده الاستومرهایی است که با روش پلیمریزاسیون امولسیونی سرد انجام میگیرد. خوراک طرح بوتادین - استایرن - روغن آروماتیک و سایر افزودنی ها میباشد و میزان صادرات این محصول پنجاه هزار تن درسال است .


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید