صنایع شیمیایی فراپل جم


نام مدیر:
دکترحمید رضا موحد
email@example.com
021-88797726
021-88623951 (Fax)
info@farapol.ir
www.farapol.ir
6910

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انبوه و یکنواخت رزین های پلی استر غیر اشباع ارتو و ایزو، رزین های ونیل استر بر پایه اپوکسی و بیسفنل A ( جهت تولید لوله مخازن GRV, GRE ) و کبالت اکتوات 10 %


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید