سازه صنعت پاهنگ


نام مدیر:
حامد موحدی
email@example.com
88173320-88173327-88173341
88173309 (Fax)
info@ssp-ir.com
www.ssp-ir.com
4488

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، نظارت و ساخت واحدهای صنایع شیمیایی و پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید