سازه صنعت پژوهش


نام مدیر:
علی اکبر ابراهیمی
email@example.com
021- 88726208
021- 88726208 (Fax)
info@ss_polymer.com
1748

شرح مختصری از فعالیت ها

تهیه و تولید مواد اولیه و محصولات کامپوزیت، نماینده شرکت کولان استرالیا، نماینده دیاتکس فرانسه درتوزیع الیاف شیشه، کولار


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید