صنایع عایق تارابگین


نام مدیر:
ایرج رخصتی
email@example.com
021-88507585
021-88734460 (Fax)
mazrahjam13@gmail.com
http://www.tarabgin.ir/
119

شرح مختصری از فعالیت ها

عاملیت رسمی فروش عایق های صوتی و حرارتی دارای نشان استاندارد ملی تحت پوشش ذوب آهن اصفهان


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید