پایانه ها و مخازن پتروشیمی


نام مدیر:
محمد شریف شهریاری
email@example.com
02142579100-02142579202
07737325500-06152175419 (Fax)
www.ttpc.ir
4698

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه کلیه خدمات بندری ،دریایی ، ذخیره سازی،لجستیکی،امورفنی و بازرگانی ،ساخت ،نصب، راه اندازی ،راهبری،بهره برداری و نگهداری در اسکله ها و مخازن،بنادرصنعت نفت،پتروشیمی،بنادرتجاری و غیرتجاری و انواع پایانه ها در داخل و خارج از کشور


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید