پارس رزین کار نصب


نام مدیر:
حسن شهیدی
email@example.com
0411- 3812039
0411- 3820355 (Fax)
prkn.irco@yahoo.co
3148

شرح مختصری از فعالیت ها

بلاستینگ و کوتینگ، ایزولاسیون های ضد اسید و ضد قلیا ، کفپوش اپوکسی و پلی اورتان، تولید مکانیزه قطعات کامپوزیت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید