پایانه های نفتی ایران


نام مدیر:
سید پیروز موسوی
email@example.com
021-88536203
021-88534829 (Fax)
pr@iotco.ir
www.iotco.ir
166

شرح مختصری از فعالیت ها

پشتیبانی از تولید نفت خام و عملیات تحویل، ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید