پارس نفتون ایرانیان


نام مدیر:
قاسم خدادادی
email@example.com
021-88545851
021-88173832 (Fax)
info@parsnaftoon.com
150

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی، خرید، نصب و راه اندازی پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی و نیروگاهی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید