تولیدی صنعتی پکا شیمی


نام مدیر:
فرامرز باریکانی
email@example.com
(Fax)
jalalian@pekachemie.com
www.pekachemie.com
3675

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع پوشش های صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید