پتروشیمی جم


نام مدیر:
سید حسین میرافضلی
email@example.com
021-88654545
021-88771426 (Fax)
info@jpcomplex.com
www.jpcomplex.ir
3432

شرح مختصری از فعالیت ها

الفین، پروپیلن، نفت کوره، هیدروژن، بوتادین 1 و 3، بوتن 1، انواع پلی اتیلنهای سنگین و سبک خطی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید