مشهد صدرا


نام مدیر:
غلام حسین پیل زور
email@example.com
(Fax)
info@mashadsadra.com
www.mashadsadra.com
5324

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و تولید لوله، مخازن، اتصالات و پروفیل های کامپوزیتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید