مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران سپهر


نام مدیر:
جناب آقای مهندس نیازی
email@example.com
021 86769750 __ 021 86753750
021 88600639 (Fax)
dehloranpetro@yahoo.com
7133

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید اتان، مخلوط پروپان و بوتان، مخلوط 350 اتیلن، پروپلین، بنزین پیرولیز، سوخت مایع، پلی اتیلن سنگین و سبک خطی، پلی اتیلن


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید