مهندسین مشاور علوم و فناوری نانو مواد پارس


نام مدیر:
سهراب سنجابی
email@example.com
021-88275990
021-88275990 (Fax)
info@parsnanomaterials.com
www.parsnanomaterials.com
2746

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی مواد، مهندسی مکانیک و نانو فناوری، طراحی، مشاوره و ساخت قطعات با تکنولوژی پیشرفته و نوین (High Tech)


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید