مهندسی مهند هیدرولیک


نام مدیر:
محسن اثباتی
email@example.com
021-44335444
021-44335444 (Fax)
sales@mehand.ir
www.mehand.ir
2621

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و ساخت یونیتهای هیدرولیک، میز تست شیر آلات، یونیهای تست پرتابل، شیلنگهای واتر جت و صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید