مهندسی چگال آب


نام مدیر:
حسین ملکی علوی
email@example.com
(Fax)
info@chegalab.com
www.chegalab.com
2959

شرح مختصری از فعالیت ها

ارایه الیاف شیشه، رزین، انواع مواد مضاف، پاک کننده ها، حلال ها و پرکن ها و سایر ملزومات صنعت کامپوزیت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید