ماهنامه صنایع پلاستیک


نام مدیر:
احمد علی ساعت نیا
email@example.com
021- 77608172
021- 77507169 (Fax)
aasaatnia@live.com
www.pimw.ir
2898

شرح مختصری از فعالیت ها

انتشار ماهنامه، ارایه دهنده ی اخبار و نسخه ی دیجیتال مجله از طریق سایت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید