کیمیا تجهیز طایی


نام مدیر:
محمد امین طایی
email@example.com
021- 77132237-8 , 77196099
021- 77241713 (Fax)
ktt.co.ltd@gmail.com
ktt.co.ltd@gmail.com
2764

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام مشاوره و تجهیز آزمایشگاههای پلیمر و رنگ و ... تامین انواع ویسکومتر و موارد مربوطه به رنگ ،رزین ، پلیمر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید