کنترل تجهیز غرب


نام مدیر:
داریوش برندک
email@example.com
۰۲۱-۸۸۶۷۴۶۷۳-۴
۰۲۱-۸۸۶۷۴۶۷۳ (Fax)
d.barandak@gnail.com
www.ct-gh.com
306

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین تجهیزات ابزار دقیق و مکانیک


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید