مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ


نام مدیر:
مجید تباشیری اصفهانی
email@example.com
(Fax)
info@khodrang.com
www.khodrang.com
4273

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع رنگهای ساختمانی، صنعتی، دریایی، اتومبیلی، ترافیکی، دارای بزرگترین ناوگان اجرای رنگهای صنعتی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید