مواد مهندسی کران ابر بسپار


نام مدیر:
کیوان ارجمند حسابی
email@example.com
(Fax)
info@karanco.com
www.karanco.com
3390

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده پلاستیک های مهندسی ، طراحی فرمولاسیون کامپاندهای پلیمری ، تهیه و تقویت پلیمرهای مهندسی ، مشاوره در تولید و رفع عیوب تولیدات قطعات پلیمری ، خدمات فنی و بازرگانی در صنایع و مواد پلیمری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید