خط لوله اتیلن غرب


نام مدیر:
مسعود میسمی
email@example.com
021- 88810276
021- 88810277 (Fax)
3624

شرح مختصری از فعالیت ها

خط لوله جهت انتقال گاز اتیلن از جنوب به غرب کشور و تا نزدیکی شمال کشور


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید