مهندسی و ساختمان پناه صنعت پارت


نام مدیر:
نورمحمد پناهی
email@example.com
021- 44620468- 9
021- 44620467 (Fax)
info@panahsanat.com
www.panahsanat.com
5771

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام مطالعات امکان سنجی، مهندسی مقدماتی و تهیه طرح های توجیهی اقتصادی و تدارکات پروژه و خدمات بازرگانی ( تهیه، تأمین مواد، تجهیزات )، اجرای کلیه عملیات ساخت و نصب شامل احداث، توسعه و راهبری: پالایشگاههای نفت، گاز و پتروشیمی، مخازن ذخیره بتنی، سقف کاذب، شناور و کروی، نیروگاه ها و سرویس های جانبی خطوط انتقال نفت، گاز و ایستگاههای تقویت فشار گاز، واحدهای بهره برداری نفت، گاز و پتروشیمی، پایانه های نفتی، انبارهای ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید