جهان توسعه پارس صنعت (جهاد تحقیقات پارس) JTP


نام مدیر:
عباس پرویزی
email@example.com
071-36324904
071-36324904 (Fax)
info@jtp.ir
www.jtp.ir
3096

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی، طراحی، اجرا، ساخت و تولید تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و سایر صنایع شامل: مخازن تحت فشار – تاور – راکتور – سپریتور – درایر – فیلتر – مخازن ذخیره سقف ثابت و شناور – مخازن دو جداره تبریدی – تجهیزات جانبی توربین ها – تعمیرات مخازن ذخیره


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید