سندیکای صنعت برق ایران


نام مدیر:
سید علی اصغر میرشکرایی ( دبیر انجمن )
email@example.com
021- 88831944- 6
021- 88848488 (Fax)
info@ieis.ir
www.ieis.ir
2437

شرح مختصری از فعالیت ها

نهاد صنفی متشکل از 450 شرکت سازنده، پیمانکار و مهندسی مشاور صنعت برق کشور


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید