انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران « استصنا»


نام مدیر:
روح الله آهنگران ( دبیر انجمن )
email@example.com
021- 88831917
021- 88838608 (Fax)
sipiem@yahoo.com
www.sipiem.com
2874

شرح مختصری از فعالیت ها

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به عنوان یک تشکل خصوصی و غیر انتفاعی در حال حاضر با بیش از 500 عضو فعال در صنعت نفت کشور درصد بالایی از نیازهای این صنعت را تأمین می نماید


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید