انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی ( اپک )


نام مدیر:
محمد طاهری ( دبیر انجمن )
email@example.com
021- 88824669
021- 88824669 (Fax)
info@irapec.com
www.irapec.com
3587

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات صنفی و کارفرمایی در چارچوب قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی ( سازمان های کارگری و کارفرمایی ایران )


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید