تام ایران خودرو


نام مدیر:
علی شیخ زاده
email@example.com
021- 44520352
021- 44503960 (Fax)
info@tam.co.ir
www.tam.co.ir
2888

شرح مختصری از فعالیت ها

پیمانکار عمومی طرح های عمرانی و صنعتی به صورت EPC در زمینه های نفت، گاز و نیرو، اتوماسیون صنعتی صنایع ریلی و خودروسازی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید