پرشین گلف اویشین سرویسز کیش ( پاسکو )


نام مدیر:
محمد عامری
email@example.com
0764- 4444308
0764- 4444308 (Fax)
info@pas-co.org
www.pas-co.org
4619

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات حمل و نقل بار و مسافر از مرکز عملیاتی کیش به سکوهای نفتی و بالعکس، ارائه خدمات آمبولانس هوایی، انجام تعمیرات هلیکوپترهای Bolo5, Bell 412, Bell212 و سیستم های مربوطه بر اساس Part 145


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید