سیال گستر پالایش نوین


نام مدیر:
ابراهیم احمدی
email@example.com
021- 22909010
021- 22909000 (Fax)
info@sgpnco.com
www.sgpnco.com
4015

شرح مختصری از فعالیت ها

مهندسی خرید، تأمین کالا و اجرای پروژه ها در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، برودتی و حرارتی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید