پترو تجارت هرمزان


نام مدیر:
خسرو تاج
email@example.com
021- 88712070
021- 88709202 (Fax)
3461

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات بازرگانی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید