رهپویان ژرفای ایرانیان


نام مدیر:
سعید مقاری
email@example.com
021- 44650570
021- 44650566 (Fax)
smaghari.dpg@gmail.com
www.ips-oil.com
3329

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات اکتشاف، حفاری، تأمین کالا و خدمات و تجهیزات ایمنی به ویژه خدمات ایمنی گاز H2Z در صنایع بالادستی نفت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید