ایران دنا ( سهامی خاص )


نام مدیر:
احمد افشاری
email@example.com
021- 33111151- 3, 33112266- 7, 33112268
021- 33111151- 3, 33112266- 7, 33112268 (Fax)
info@irandena.com
www.irandena.com
3010

شرح مختصری از فعالیت ها

لجستیک و حمل و نقل، حمل و نقل بین المللی زمینی، دریایی، هوایی، سنگین و فوق سنگین


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید