تعمیرات نیروی برق فارس


نام مدیر:
رضا باقری
email@example.com
0711- 2308753- 6
0711- 2308755 (Fax)
info@fpmc.ir
www.fpmc.ir
3036

شرح مختصری از فعالیت ها

نگهداری و بهره برداری، بهینه سازی و کاهش تلفات، پروژه های مخابراتی، اتوماسیون و تله متری، پروژه های EPC، مانیتورینگ و آزمایشهای پیشگیرانه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید