ایمن ظرف قزوین


نام مدیر:
ظفر امیر بگلوئی
email@example.com
(Fax)
imanzarf-co@yahoo.com
www.imanzarf.com
1665

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع ظروف یکبار مصرف گرد و چهارگوش با چاپ 5 و 6 رنگ و ورق های PP, PS


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید