هیربد نیرو


نام مدیر:
مهام مومنی
email@example.com
021- 88525250
021- 88732041 (Fax)
info@hirbodniroo.com
www.hirbodniroo.com
3943

شرح مختصری از فعالیت ها

پیمانکار، نفت و گاز و پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید