گروه فنی و مهندسی نانو اپتیک


نام مدیر:
آقای تابان فر
email@example.com
031-33860008
031-33863775 (Fax)
micron.sanat@yahoo.com
 
244

شرح مختصری از فعالیت ها

دیجیت قطعات-تهیه دفترچه فنی-نقشه کشی دو بعدی و سه بعدی-ساخت قطعات توسط دستگاههای CNC


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید