گیتی آسا


نام مدیر:
سید مهدی منصوری طهرانی
email@example.com
(Fax)
info@gitiassa.com
www.gitiassa.com
3352

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع رنگ های پوشش های صنعتی و صنعتی خاص با دو نام تجاری Giti paints برای محصولات داخلی و GITI KCC برای محصولات تحت لیسانس کمپانی KCC کره جنوبی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید