فرآیند توسعه پلیمر


نام مدیر:
محمد تقی وفادوست
email@example.com
(Fax)
info@towseepolymer.com
www.towseepolymer.com
2799

شرح مختصری از فعالیت ها

فیلم سه لایه بسته بندی استرچ، فیلم محافظ صنعتی پوشش ورق ساختمانی از قبیل پلی کربنات، پلی اکرلیک، کامپوزیت و ...


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید