درین کاشان


نام مدیر:
رضا اسدی
email@example.com
(Fax)
info@doreenkashan.com
www.doreenkashan.com
2609

شرح مختصری از فعالیت ها

یکی از اولین و بزرگترین تولید کنندگان پودرهای صنعتی و معدنی در خاور میانه


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید