دور نمای بسته بندی


نام مدیر:
سینا فاضل زاد
email@example.com
(Fax)
sgp.co@hotmail.com
www.sgp.epage.ir
1804

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات کامل در زمینه صنایع بسته بندی پتروشیمی ها ازجمله : ساخت و تامین قطعات یدکی و مصرفی، طراحی و مشاوره، تعمیرات و تغییرات، تحقیق و پژوهش


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید